Six Pack of Jars

  • 1 x Beetroot Relish 280g
  • 1 xTom ato Relish 280g
  • 1 x Capsicum Relish290g
  • 1 x Fruit Chutney 300g
  • 1 x Olive Tapenade 255g
  • 1 x Kalamata Olives 270g
$79.95